Στο μάθημα "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων" αναπτύσσονται τα εξής διδακτικά αντικείμενα: Ανάπτυξη ιστοσελίδων – βασικές αρχές, εισαγωγή στο Dreamweaver, το Dreamweaver και το περιβάλλον εργασίας, εφαρμογή διαδοχικών φύλλων στυλ (CSS), προσθήκη και επεξεργασία κειμένου, υπερσυνδέσεις, προσθήκη εικόνων και πολυμέσων, διάταξη ιστοσελίδας με πίνακες