Σύνδεση

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας Βοήθεια για Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εάν είστε ωφελούμενος ή εκπαιδευτής κάποιου επιδοτούμενου προγράμματος, η σελίδα που πρέπει να συνδεθείτε με τα στοιχεία πρόσβασης, είναι η Αρχική σελίδα του προγράμματος που περιγράφεται στο ενημερωτικό μήνυμα που σας έχει αποσταλεί. Στη συνέχεια, θα συνδεθείτε αυτόματα στο παρόν σύστημα τηλεκατάρτισης, μέσω της αρχικής σελίδας του έργου, όπου υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος «Μετάβαση στην Τηλεκατάρτιση»